Δρ. Ζήνων Κουμπαράκης

Περιοχές ειδίκευσης

Παρέχονται νομικές συμβουλές αλλά επίσης γίνεται και εκπροσώπηση στα
δικαστήρια για θέματα που αφορούν:

 • Αστικό Δίκαιο (ιδιαίτερα Δίκαιο Ενοικιάσεων και Δίκαιο Ακινήτων).
 • Οικονομικό Δίκαιο (ιδιαίτερα Δίκαιο Συμβολαίων)
 • Ποινικό Δίκαιο

Εκπαίδευση/ Επαγγελματική πείρα

 • Από το 2009: δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο ZL ZurichLawyers (τέως SWMB).
 • Από το 2019: διδάσκων στο SRES (Ελβετική σχολή ακινήτων).
 • 2012-2019: διδάσκων στο NBW στην Ζυρίχη (Δίκτυο Μετεκπαίδευσης σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων).
 • 2008: ασκούμενος δικηγόρος στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών του Καντονιού της Ζυρίχης.2007: εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Δρ. iur. (βαθμολογία: λίαν καλώς).
 • 2006-2007: ασκούμενος /δικαστικός γραμματέας mbA στο Πρωτοδικείο Ζυρίχης. Στα τέλη της περιόδου της πρακτικής: Πρόεδρος της Επιτροπής Διευθετήσεων Θεμάτων Ενοικίασης και Μίσθωσης.
 • 2001: ασκούμενος σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο ειδικό σε οικονομικά θέματα.
 • 1998-2003: απόκτηση Διπλώματος Νομικής από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, lic. iur. (βαθμολογία λίαν καλώς).
 • 1998-1999: Υπεύθυνος διαχείρησης έργου/βοηθός ΒΤΟ σε μία τράπεζα της Ζυρίχης.

Γλώσσες

Γερμανικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Ελληνικά

Μέλος

Δικηγορικού Συλλόγου Καντονιού Ζυρίχης (ZAV)

Ελβετικού Δικηγορικού Συλλόγου (SAV)

Συλλόγου Νομικών Καντονιού Ζυρίχης (ZJV)

Κεντρικής Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού MietRecht Aktuell (MRA), ειδικευμένου σε θέματα ακίνητης περιουσίας

Δρ. Ζήνων Κουμπαράκης 

Δικηγόρος - Εταίρος

 

Γραμματέας
Κυρία Tonja Keel
E-Mail: keel@zurichlawyers.com

 

ZL ZurichLawyers
Riesbachstrasse  57
Postfach
CH-8034 Zürich

T +41 43 488 41 41
F +41 43 488 41 88